Stručni komentar

Ustavni sud ima 15 sudija (st. 1). Način izbora sudija Ustavnog suda, dužina mandata, imunitetska zaštita sudija, nespojivost funkcija, razlozi za prestanak mandata sudija i odlučivanje o prestanku mandata su garancije nezavisnog položaja Ustavnog suda. Ovo je razlog iz kojeg Ustav reguliše ovu materiju.

Za izbor sudija Ustavnog suda propisani su u Ustavu posebni uslovi (st. 5). Za sudiju Ustavnog suda može biti biran odnosno imenovan istaknuti pravnik uz uslov da ima najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci. Ustav propisuje nespojivost položaja sudije Ustavnog suda s drugim javnim funkcijama ili profesionalnim delatnostima izuzev profesora pravnih fakulteta (čl. 173).