Stručni komentar

U skladu sa opštom zabranom sukoba interesa koja je jedno od osnovnih načela Ustava (čl. 6), Ustav reguliše sukob interesa za sudije Ustavnog suda. Sudija Ustavnog suda ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost (st. 1). Izuzetak od ovog opšteg pravila propisan je Ustavom i odnosi se na profesore pravnih fakulteta u Srbiji (st. 1 in fine).

Pored toga, Ustav izričito zabranjuje sudijama Ustavnog suda članstvo u političkoj stranci (čl. 55 st. 5).