Stručni komentar

Ustav neposredno reguliše samo dva pitanja koja se odnose na način odlučivanja Ustavnog suda. Oba se odnose na većinu glasova kojom Ustavni sud donosi svoje odluke.

Opšte pravilo odlučivanja u Ustavnom sudu jeste da svoje odluke Ustavni sud donosi većinom glasova sudija (st. 1).

Pored toga, Ustav propisuje još samo jedan slučaj kada je za odluku Ustavnog suda potrebna kvalifikovana većina (dvotrećinska većina ukupnog broja sudija Ustavnog suda). To je slučaj kada Ustavni sud po sopstvenoj inicijativi pokreće postupak ocene ustavnosti ili zakonitosti.