Stručni komentar

Ovim članom je predviđeno da Srbija može zakonom poveriti autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti (nadležnosti Republike regulisane su članom 97). Po istom principu, autonomna pokrajina može odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti (nadležnosti pokrajina regulisane su članom 183).