Stručni komentar

U vezi sa autonomnom pokrjinom Vojvodinom, najpre se postavlja pitanje zašto i ona nije obuhvaćena preambulom Ustava. Evidentno je da u određenim značajnim delovima, autonomija Vojvodine jeste bitno sužena u odnosu na Miloševićev Ustav. Ovo se pre svega odnosi na to da Ustavom nije utvrđeno postojanje izvršnog veća (pokrajinske Vlade), što je utvrđeno u članu 111. Miloševićevog Ustava. Da li to znači da izvršno veće – pokrajinska vlada neće ni postojati i ko će preuzeti ingerencije Izvršnog veća, jedno je od ključnih pitanja koje se postavlja u vezi sa autonomijom Vojvodine.

Takođe, evidentno je da se izraz suštinska autonomija u članu 182. st 2. odnosi samo na Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Ako postoji suštinska autonomija za jednu pokrajinu, onda je karakteristično da autonomija druge – Vojvodine, nije suštinska, što dovodi u pitanje jednakost autonomnih pokrajina kao teritorijalnih jedinica.