Stručni komentar

Izvorne nadležnosti autonomne pokrajine i lokalne samouprave nisu određene ni garantovane Ustavom. Autonomne pokrajine i lokalne samouprave nisu ustavne nego zakonske kategorije. Kao izvorna nadležnost predviđeno je jedino utvrđivanje simbola autonomne pokrajine. Ne garantuje se zakonodavna vlast, a ni pravo pokrajine da izvršava sopstvene odluke tj. nema garancije izvršne vlasti. Ustav ne garantuje pravo na izbor sudija u sudovima koji učestvuju u zaštiti pokrajinske autonomije, niti definiše imovinu AP Vojvodine, već određuje da se ta pitanja uređuju zakonom. Ustav deklarativno predviđa pravo na sopstvene prihode. Iako se u Vojvodini korisi majmanje 6 jezika i 2 pisma, Ustav predviđa da je zvanični jezik srpski , a službeno pismo ćirilično (čl. 10); vojvođanske institucije nisu bile konsultovane prilikom donošenja Ustava.