Stručni komentar

Ceo deo Ustava koji reguliše lokalnu samoupravu (čl. 188-193) predstavlja dalji proces centralizacije Srbije. Pored mnogobrojnih ograničenja i prepuštanja nadležnosti lokalih samouprava zakonu, dok ih Ustav samo okvirno određuje, treba pomenuti da se položaj glavnog grada suštinski ponovo izjednačava sa položajem obične opštine, iako Ustav daje mogućnost da se posebnim zakonom o glavnom gradu mogu dodeliti i pojedine nadležnosti Srbije.