Stručni komentar

Venecijanska komisija je ocenila da za razliku od odredbi o ograničenju iz Evropske konvencije o ljudskim pravima (čl. 8. do 11. Konvencije), član 20. ne vezuje ograničenja prava i sloboda za određeni legitimni cilj, već u bilo koje svrhe “koje Ustav dopušta” bez navođenja legitimnih ciljeva. Ipak, s obzirom na načelo neposredne primene zajemčenih prava (čl. 18) i načelo ograničenja ljudskih i manjinskih prava (čl. 20), sudovi tumače Ustav u skladu sa međunarodnim instrumentima, naročito Evropskom konvencijom . Bez obzira na to, trebalo bi izričito da stoji da se određena prava nikada ne mogu organičavati. Osim toga, ovim članovima određeno je i načelo srazmernosti (stav 2). Ono je nejasno formulisano, te je uloga Ustavnog suda u tumačenju ključna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>