Stručni komentar

  • Ovo je veoma delikatno i osetljivo pitanje, jer nastupa poremećaj u ustavnom sistemu, a za ljudska i manjinska prava može biti propisan poseban režim koji propisuje odstupanje od ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava.
  • Samo jedan razlog, formulisan na opšti način, jeste osnov da se u ustavnom sistemu proglasi vanredno stanje. To je slučaj kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana
  • Ustav podjednako štiti dve vrednosti – i zaštitu države (ustavnost poretka), ali i zaštitu pojedinaca (građana)
  • Zbog delikatnosti ovog pitanja, odluka o proglašenju vanrednog stanja poverena je najvišem zakonodavnom telu – Narodnoj skupštini, koja odluku o tome donosi apsolutnom većinom glasova svih narodnih poslanika. Na isti način Narodna skupština i ukida vanredno stanje, a Ustav štiti Narodnu skupštinu od zloupotrebe drugih nosilaca vlasti, tako što eksplicitno propisuje da se Narodna skupština za vreme vanrednog stanja sastaje bez poziva, čime se suspenduju ustavne odredbe koje regulišu redovna i vanredna zasedanja Narodne skupštine.
  • Ustav izričito zabranjuje raspuštanje Narodne skupštine za vreme vanrednog stanja, a ukoliko je Narodna skupština raspuštena u momentu proglašenja vanrednog stanja, ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost sve do okončanja vanrednog stanja.
  • Budući da je Ustavom propisan alternativni režim proglašenja vanrednog stanja u slučajevima kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane (tada zajednički odlučuju predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade), ovakav režim podložan je zloupotrebama jer Ustav nije posebno regulisao ko konstatuje da nema mogućnosti da se Narodna skupština sastane.
  • Odluka o proglašenju vanrednog stanja koju zajednički donose predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade podleže potvrdi od strane Narodne skupštine. Ustav propisuje rok od samo 48 sati u kojem odluka o proglašenju vanrednog stanja mora dobiti potvrdu Narodne skupštine. Ustav propisuje i alternativno ustavno pravilo, za slučaj da Narodna skupština, zbog toga što nije mogla da se sastane, nije potvrdila odluku o proglašenju vanrednog stanja u Ustavom propisanom roku. U tom slučaju, odluka će se izneti na potvrdu Narodnoj skupštini odmah kada se steknu uslovi za sastajanje Skupštine, što se takođe vezuje za potencijalne zloupotrebe, imajući u vidu navedeni stav da Ustav nije propisao ko odlučuje o tome da li Narodna skupština ima uslove da se sastane ili ne. Ovakva neodređenost posebno dobija na značaju prilikom donošenja odluke o suspenziji ljudskih i manjinskih prava zajemčenih ovim Ustavom.