Stručni komentar

  • Ustav razikuje vanredno stanje i ratno stanje kao dva oblika ugrožavanja ustavnog poretka i ljudskih prava.
  • U odnosu na proglašenje vanrednog stanja, za usvajanje odluke o proglašenju rata Ustav ne zahteva kvalifikovanu većinu, pa se na donošenje odluke o proglašenju rata primenjuje opšte pravilo da Narodna skupština odlučuje većinom glasova narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika (prosta većina). Ovakva odredba je svojevrstan paradoks, ako se ima u vidu da je opasnost za opstanak zajednice i građana daleko veća u ratu nego što se može očekivati tokom vanrednog stanja.
  • U slučaju alternativnog režima za proglašenje ratnog stanja i suspenzije ljudskih i manjinskih prava u ratu važe iste zamerke kao i kada je reč o alternativnom režimu za ova pitanja u vanrednom stanju