Stručni komentar

Ustavotvorna vlast pripada Narodnoj skupštini i biračima (st. 2, 6, 7 i 9). U postupku odlučivanja o promeni Ustava učestvuju i Narodna skupština i birači neposredno, pa je ustavotvorna vlast podeljena između njih. Ustav sadrži odredbu da o promeni Ustava odlučuje Narodna skupština (čl. 99 st. 1 tačka 1, i čl. 203 st. 2), što bi moglo biti osnov za zaključak da ustavotvorna vlast pripada Narodnoj skupštini. Ukoliko se imaju u vidu druge ustavne odredbe (čl. 203 st. 6, 7 i 9), može se zaključiti da je ustavotvorna vlast podeljena između Narodne skupštine i građana.