Stručni komentar

Ustav se razlikuje od zakona i po aktu koji reguliše primenu i sprovođenje Ustava. Za sprovođenje Ustava donosi se poseban zakon. On ima formu ustavnog zakona (st. 1). Ustavni zakon za sprovođenje ustava razlikuje se od drugih zakona po postupku donošenja. Za njegovo usvajanje propisan je poseban postupak. Od zakonodavnog postupka, usvajanje ovog zakona razlikuje se po većini kojom se on usvaja u Narodnoj skupštini. Za usvajanje Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava potrebna je kvalifikovana većina 2/3 ukupnog broja narodnih poslanika.