Stručni komentar

Ustav garantuje pravo na život kao apsolutno pravo (čl. 202 st. 4), stoga se ono ne može ograničiti ni u vreme rata ili vanrednog stanja. Srbija je ratifikovala Protokoll broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, u skladu sa tim, Ustav zabranjuje smrtnu kaznu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>