Stručni komentar

Mandat sudije Ustavnog suda može prestati samo iz razloga koje propisuje Ustav (st. 1). Ustav navodi četiri osnova za prestanak mandata:

  • istek vremena na koje je sudija izabran odnosno imenovan;
  • na lični zahtev sudije;
  • kada sudija ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju;
  • razrešenjem

Ustav propisuje i razloge koji su osnov za razrešenje sudije Ustavnog suda (st. 2).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>