Stručni komentar

Ustav garantuje pravo na pravnu sigurnost i u okviru njega nizosnovnih načela kao što su:
načelo zakonitosti -niko se ne može oglasiti krivim za delo koje, pre nego što je učinjeno, zakonom ili drugim propisom zasnovanim na zakonu nije bilo predvidjeno kao kažnjivo;
zabrana retoaktivnosti – kazne se odredjuju prema propisu koji je važio u vreme kad je delo učinjeno, izuzev kad je kasniji propis povoljniji za učinioca.
pretpostavka nevinosti – svako se smatra nevinim za krivično delo dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda;
pravila ne bis in idem i reformatio in peius, odnosno zabrane vođenja istog postupka i preinačenja odluke u nepovoljniju za osuđenog.

Takođe, Ustav predviđa da krivično gonjenje i izvršenje kazne, ne zastarevaju za međunarodna krivična dela, kao što su ratni zločini, genocid i zločin protiv čovečnosti, što predstavlja izuzetak od opšteg pravila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>