Stručni komentar

Ustav garantuje jednaku pravnu zaštitu pred sudovima i drugim državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Pored toga, garantovano je pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo. Ovo nije jedino mesto u Ustavu gde se garantuje pravo na zaštitu pred sudom (čl. 22). Za određena prava i slobode Ustav posebno garantuje pravnu zaštitu ili zaštitu pred sudom (npr. izborno pravo – čl. 52, ili zaštita od zloupotrebe podataka o ličnosti – čl. 42.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>