Stručni komentar

Kada su u pitanju razlozi koji predstavljaju osnov za ograničenja slobode kretanja inastanjivanja i nekih drugih sloboda, očigledna je terminološka nedoslednost kada su u pitanju razlozi za ograničenja prava ili sloboda vezan za bezbednost Republike. U Ustavu se koriste termini „odbrana Republike“ (čl. 39 st. 3), „bezbednost Republike“ (čl. 41 st. 2, čl. 42 st. 3), „javna bezbednost i javni red“ (čl. 43 st. 4), „nacionalna bezbednost“ (čl. 46 st. 2). Ovakva terminološka nedoslednost, kada su u pitanju razlozi iz kojih individualne slobode mogu biti ograničene, može biti povod za različite prakse prilikom odlučivanja o ograničenju prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>