Stručni komentar

Ovim članom, (kao i članom 41. – tajnost pisama i drugih sredstava opštenja i 42. – zaštita podataka o ličnosti), obuhvaćeno je pravo na privatnost. Prema mišljenju Venecijanske komisije, ovi članovi ne sadrže opšte jemstvo za poštovanje privatnog i porodičnog života kako je garantovano članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima, tako da član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima nije u potpunosti reprodukovan Ustavom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>