Stručni komentar

Sloboda misli, savesti i veroispovesti garantovane su opštom ustavnom normom (st. 1), kao i st. 2 kojim se propisuje da niko nije dužan da se izjašnjava o svojim verskim ili drugim uverenjima čime se dodatno štiti pravo pojedinca da slobodno izabere svoj pogled na svet. Takođe, član 46 st. 1 garantuje slobodu misli. Zabranjeno je bilo kakvo izazivanje i podsticanje verske mržnje i netrpeljivosti i propisuje se kažnjivost takvog ponašanja (čl. 49), dok se podstiče razumevanje, uvažavanje i poštovanje razlika zasnovanih, između ostalog, i na verskim uverenjima građana (čl. 48).

Ograničenje je moguće propisati samo zakonom u granicama i obimu u kojem Ustav dopušta zakonsko regulisanje ljudskih prava (čl. 18 st. 2). Ova su apsolutno zaštićena prava i izuzeta su od režima odstupanja u ratu i vanrednom stanju (čl. 202 st. 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>