Stručni komentar

U vezi sa slobodom veroispovesti, Ustav reguliše i najvažnija pitanja vezana za status crkava i verskih zajednica. U skladu sa načelom svetovnosti države (čl. 11 st. 1) i polazeći od njega, Ustav propisuje da su crkve i verske zajednice ravnopravne (čl. 44 st. 1) i ponavlja odredbu o odvojenosti crkve i verskih zajednica od države (čl. 11 st. 2 i čl. 44 st. 1).

U članu 44. Ustava kojim je regulisan položaj crkava i verskih zajednica i navode se okolnosti pod kojima se može zabraniti verska zajednica. Ovako definisana formulacija daje široke mogućnosti za zabranu verskih zajednica.

Ovaj član Ustava bliže je regulisan Zakonom o crkvama i verskim zajednicama i Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Registra crkava i vrskih zajednica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>