Stručni komentar

U kontekstu ustavnih garancija slobode veroispovesti jeste i jemstvo prava na prigovor savesti. Prigovor savesti garantuje pojedincu da nije dužan da, protivno svojoj veri ili ubeđenjima, ispunjava vojnu ili bilo koju druguobavezu koja uključuje upotrebu oružja (st. 1). Pozivom na prigovor savesti pojedinac može odbiti da ispunjava vojnu ili neku drugu obavezu koja uključuje upotrebu oružja. Prigovor savesti pripada apsolutno zaštićenim pravima i ne podleže odstupanju za vreme rata ili vanrednog stanja (čl. 202 st. 4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>