Stručni komentar

Pored slobode misli, savesti i veroispovesti Ustav članom 46 garantuje „slobodu mišljenja i izražavanja” uz slobodu da se traže, primaju i šire obaveštenja i ideje na različite načine (govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način) (čl. 46. st. 1).  Obe ustavne norme koje garantuju slobodu misli su načelnog karaktera „jemči se sloboda misli” (čl. 43 st. 1) odnosno „jemči se sloboda mišljenja” (čl. 46 st. 1).

Ograničenju podleže samo sloboda izražavanja. Ustav dopušta mogućnost da ograničenje ove slobode propiše zakon u granicama i obimu koji Ustav dopušta u osnovnim odredbama o ljudskim pravima (čl. 18 st. 2 i čl. 20). Razloge koji mogu biti osnov za ograničenje slobode izražavanja utvrđuje Ustav taksativnim navođenjem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>