Stručni komentar

Ustav izričito zabranjuje svaki vid izazivanja i podsticanja rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti. Na osnovu sâmog Ustava kažnjiva su dela i ponašanja kojima se izaziva ili podstiče rasna, nacionalna, verska ili bilo koja druga neravnopravnost, mržnja ili netrpeljivost. Od zabrane izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje nije dopušteno odstupanje ni u vreme vanrednog stanja ili rata (čl. 202 st. 4). Ova zabrana je u režimu apsolutno zaštićenih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>