Stručni komentar

Sadržaj prava građana na obaveštenost uključuje istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavanje o pitanjima koja su od javnog značaja. Ustav izričito obavezuje sredstva javnog obaveštavanja da poštuju pravo građana da budu blagovremeno, istinito i potpuno obavešteni o pitanjima od javnog značaja (st. 1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>