Stručni komentar

Ustav garantuje izborno pravo pod uslovima koje sam neposredno utvrđuje. Izborno pravo je zajemčeno državljanima Republike Srbije. Ovo pravo stiče se sa punoletstvom (navršenih 18 godina života), uz uslov da lice koje stiče biračko pravo uživa poslovnu sposobnost (st. 1).

Osim Ustava, izborno pravo šire je definisano zakonom o izborima. Ovo pravo definisano je kao izborno pravo građana, a pored aktivnog i pasivnog biračkog prava obuhvata i neka druga prava koja građani ostvaraju u izborima.  Međutim, Ustav bliže reguliše samo aktivno i pasivno biračko pravo.

Ustav izričito propisuje da narodni poslanik ne može biti član Vlade (čl. 126 st. 1). Iz odredbi o nespojivosti funkcija koje se odnose na druge organe vlasti može se nedvosmisleno zaključiti da narodni poslanik ne može biti istovremeno i predsednik Republike (čl. 115), kao ni sudija Ustavnog suda (čl. 173 st. 1).

Ustav načelno reguliše i nespojivost položaja narodnog poslanika sa položajem „funkcionera u organima pravosuđa“ (čl. 102 st. 3), ali, upućuje i na zakon koji reguliše nespojivost sudskog i tužilačkog poziva s drugim poslovima i pozicijama, uključujući tu i eventualnu nespojivost položaja narodnog poslanika sa položajem sudije (čl. 152 st. 2) i javnog tužioca (čl. 163 st. 2). Dovedene u vezu, ove ustavne odredbe ostavljaju otvoreno pitanje, šta uključuje pojam „funkcioner“ u organima pravosuđa, da li se sudija i tužilac mogu smatrati funkcionerima, ili su funkcioneri npr. samo predsednici sudova, sudije koje su na čelu sudskih odeljenja, sudije i tužioci izabrani u Visoki savet sudstva odnosno Državnog veća tužilaca, i slično?

Ustav ostavlja mogućnost da se posebnim zakonom ustanove i druge funkcije, poslovi i dužnosti na koje se odnosi institut parlamentarne nepodudarnosti (čl. 102 st. 3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>