Stručni komentar

Pravo građana da učestvuju u upravljanju javnim poslovima kao i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije garantuje se, opštom ustavnom normom, u skladu sa međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. Ustav ne definiše bliže sadržaj ovog prava niti način na koji se ono ostvaruje. Nema ni izričite odredbe koja bi regulisanje ovog pitanja rezervisala za zakon. Ustavna garancija je opšta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>