Stručni komentar

Slobodu udruživanja građana Ustav garantuje opštom odredbom (st. 1). Sadržaj slobode udruživanja odnosi se na različite oblike udruživanja uključujući i pravo pojedinca da se ne udružuje, kao i da ostane izvan bilo kakvog oblika udruživanja. Zbog značaja koji imaju sloboda političkog udruživanja i sloboda sindikalnog udruživanja, Ustav izričito garantuje pravo na političko i na sindikalno udruživanje (st. 1).

Sloboda udruživanja može se, pod određenim uslovima, isključiti ili ograničiti. Ustav navodi tri slučaja (st. 3, 4 i 5) u kojima se sloboda udruživanja može ograničiti ili čak zabraniti. Ustav izričito zabranjuje formiranje tajnih i paravojnih udruženja (st. 3). Ustav izričito se zabranjuje članstvo u političkim strankama licima koja obavljaju određene državne poslove.

Ustav utvrđuje i razloge (čl. 55 st. 4) koji su osnov za zabranu delovanja udruženja, političke stranke ili sindikalne organizacije, kao i nadležnost organa koji odlučuje o zabrani rada. Istovetno pravilo sadržano je i u načelima Ustava (čl. 5 st. 3). Razlozi za zabranu su nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje ljudskih i manjinskih prava i izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje. Postavlja se pitanje zašto su taksativno navedena samo tri lična svojstva (nacionalnost, rasa, vera) koja se na ovaj način štite, a izostavljaju sva druga, jednako tako značajna, koja Ustav navodi u vezi sa zabranom diskriminacije (čl. 21 st. 3).

Odlučivanje o zabrani rada udruženja, političke stranke ili sindikalne organizacije povereno je Ustavnom sudu. Primetna je nedoslednost unačinu na koji je regulisana ova nadležnost Ustavnog suda, naročito kada je reč o njenom sadržaju, kvalitetu i obimu. Postavlja se pitanje, da li Ustavni sud odlučuje o zabrani udruženja, političke stranke ili sindikata (čl. 55 st. 4) ili se odluka Ustavnog suda odnosi samo na zabranu njihovog rada (čl. 167 st. 3)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>