Stručni komentar

U Republici Srbiji stranci uživaju sve slobode i prava garantovana Ustavom (čl. 17), izuzev prava i sloboda koja Ustav garantuje samo državljanima Srbije. Prava koja stranci uživaju pod posebnim uslovima su npr. pravo kretanja i nastanjivanja (čl. 39 st. 3), pravo na zaštitu od proterivanja (čl. 39 st., 3), i svojinska prava (čl. 85).

Stranci uživaju i jedno posebno pravo. To je pravo utočišta (azila). Ovo pravo stranci u Srbiji stiču ukoliko osnovano strahuju od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti nekoj grupi, ili zbog svojih političkih uverenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>