Stručni komentar

Pravo nasleđivanja garantuje načelna ustavna odredba (st. 1) koja jemči pravo nasleđivanja kao i upućivanje na zakon u skladu s kojim se ova načelna ustavna garancija ostvaruje. Pravo nasleđivanja je u režimu zakonskih, a ne ustavnih prava. Zakon koji reguliše pravo nasleđivanja vezan je opštom ustavnom odredbom koja propisuje obim i granice zakonodavnih ingerencija u oblasti ljudskih prava (čl. 18 st. 2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>