Stručni komentar

Pravo na štrajk prema novom Ustavu imaju svi zaposleni, pa i državni službenici i zaposleni u policiji, na koje se primenjuju odnosni zakoni, Zakon o državnim službenicima i Zakon o policiji. Profesionalni pripadnici Vojske nemaju pravo na štrajk (čl. 14 Zakona o vojsci Srbije).

Pravo na štrajk bliže je određeno Zakonom o štrajku. Budući da je taj zakon donet u vreme važenja Ustava iz 1990. godine, a da je nastavio da važi i u vreme Ustava iz 2006, pojedine odredbe ovog zakona postale su nesaglasne sa važećim Ustavom. Tako je Ustavni sud Srbije (Odluka je objavljena u broju 103/2012, 30. oktobra 2012. godine) ocenio da državni službenici i nameštenici, kao i pripadnici policije, imaju pravo na organizovanje štrajka, čime su prestale da važe odredbe iz čl. 18 st. 1 Zakona o štrajku, kojima je bilo propisano da zaposlenom u državnom organu i pripadniku policije prestaje radni odnos kada se utvrdi da je organizovao štrajk ili učestvovao u štrajku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>