Stručni komentar

Ustav podrazumeva brak kao zajednicu suprotnih polova – muškarca i žene. Na ovaj način osobe koje žive u istopolnim zajednicama gube mogućnost nasleđivanja, poklona, zdravstvene i socijalne zaštite i sl, čime u svakom slučaju dolazi do diskriminacije. Takođe se onemugućava sprovođenje odgovarajuće reforme zakonodavstva, koje bi na adekvatan način regulisalo položaj istopolonog partnerstva. U Povelji o ljudskim i manjinskim pravima SCG, pravo na zaključenje braka bilo je dato “supružnicima”, čime je izbegnuto ograničavanje ovog prava isključivo na zajednicu muškarca i žene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>