Stručni komentar

Potpunije uređenje ustavne zaštite dece dato je u članu 64. Ovde Ustav prepušta zakonodavcu bliže regulisanje sadržine i načina ostvarivanja navedenih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>