Stručni komentar

Svim građanima se garantuje pravo na obrazovanje. Od stepena obrazovanja o kome je reč zavisi kako obaveznost, tako i obim angažmana države. Tako ne postoji pravo na besplatno visoko obrazovanje, već ono zavisi od materijalnog položaja i opšteg uspeha u toku prethodnog školovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>