Stručni komentar

Sadržina ovog člana neposredno je u vezi sa prethodnim članom o autonomiji univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova. Podsticanje i pomaganje razvoja nauke, kulture i umetnosti definisano je kao obaveza države.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>