Stručni komentar

Prema Zakonu o kulturi posebno ulogu u osnivanju prosvetnih i kulturnih udruženja nacionalnih manjina imaju saveti nacionalnih manjina, koji daju mišljenje ili predlog za njihovo osnivanje, a na njih Republika, AP ili lokalna samouprava mogu, delimično ili u celini, preneti osnivačka prava (član 24). Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, sa druge strane, reguliše ovo pitanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>