Stručni komentar

Iako ovaj član izričito zabranjuje akte koji bi umanjili slobodnu konkurenciju na tržištu ili doveli do zloupotrebe monopolskog položaja, što je nužno, ova zabrana je relativizovana time što se odnosi samo na akte koji su u suprotnosti sa zakonom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>