Stručni komentar

Ovde se kao i mnogo puta u Ustavu može uočiti terminološka nedoslednost ustavotvorca. Tako se na nekim mestima koristi termin „stranci”, a negde „strana fizička i pravna lica”, pa ostaje nejasno da li se radi o sinonimima, odnosno ukoliko se ne radi, u čemu je razlika između prava te dve različite kategorije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>