Stručni komentar

Ustav propisuje da je glavni grad Srbije Beograd. Dalje nadležnosti Beograda detaljnije su regulisane u poglavlju VII, čl. 188. i 189.

Loše je ustavno rešenje što su izjednačeni položaj glavnog grada i opština, bez obzira na mogućnost posebnog zakona o glavnom gradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>