Stručni komentar

Ustav predviđa da je čuvanje nasleđa obaveza svih, kao i da će ova obaveza dalje biti regulisana i razrađena posebnim zakonom, s tim što je odgovornost pokrajina, opština, gradova i Republike, posebno istaknuta. Ipak, u VII delu, koji reguliše teritorijalno uređenje, ove nadležnosti i obaveze nisu dosledno određene. Na primer, kada su u pitanju opštine, predviđena je nadležnost za kulturna dobra, ali ne i za istorijska i naučna (čl. 190),. U slučaju autonomnih pokrajina predviđeno je da postoji nadležnosti u vezi sa „pitanjima od pokrajinskog značaja” (čl. 183.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>