Stručni komentar

Ustav garantije zaštitu potrošača i zabranjuje sve radnje protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača i nečasne radnje na tržištu. Dalju regulaciju Ustav prepuša posebnom zakonu, što se ne može smatrati idealnim rešenjem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>