Stručni komentar

Ustav predviđa da se Republika Srbija, pokrajine i jedinice lokalne samouprave finansiraju iz poreza i drugih prihoda koje predviđa zakon, kao i da je plaćanje poreza opšta obaveza koja se zasniva na ekonomskoj moći obveznika. Mišljenje Venecijanske komisije zasniva se na stavu da ovaj član isključuje indirektne poreze kao što je PDV, što predstavlja očigledan previd Ustavotvorca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>