Stručni komentar

Ovaj član predviđa da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju sopstvene budžete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti.

Osim toga, propisano je da ostala važna pitanja, kao što su rokovi u kojima budžet mora biti usvojen i način privremenog finansiranja budu regulisana zakonom. Državna revizorska institucija kontroliše izvršavanje budžeta, dok Skupština razmatra predlog završnog računa po mišljenju Državne revizorske institucije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>