Tribina Ustav i ljudska prava

e-novine 19.05.2013.

Projekat Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu, “Ustav u 10 slika” pokrenut je da bi se građanima, a pre svega mladima kao budućim nosiocima društvenih promena u Srbiji, približio značaj poznavanja i razumevanja ustavnih kategorija, kao i način na koji su koncepti ljudskih prava regulisani Ustavom Republike Srbije, kako bi im pomogli da na što bolji način prepoznaju prava i dužnosti koje nosi institucija građanina u jednom razvijenom društenom poretku. Društvo u kome aktivnu ulogu preuzimaju pojedinci i grupe sa setom znanja i veština, direktno utiče na organe vlasti da poštuju opšte važeće norme koje sadrže garanciju ljudskih prava i sloboda. U okviru prve tribine na temu Ustava i ljudskih prava, održane 14. maja u Cenrtru za kulturnu dekontaminaciju, otvorena je i izložba karikatura Predraga Koraksića Coraxa inspirisanih Ustavom Republike Srbije koje na provokativan način ilustruju i prate tematiku projekta, a svojom duhovitošću dopiru i do najširih slojeva javnosti i skreću pažnju na aktivnosti u okviru projekta. U okviru projekta će tokom maja meseca u CZKD biti organizovane još dve tribine iz ovog ciklusa: Mitrovdanski Ustav – Novembar 2006 (21. maja) i Stav za Ustav – kontinuitet ili promena? / Ustav – zakoni – praksa (27. maja)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>