Ustavni sud – povodom prava koje štiti Poverenik

Poverenik za informacije od javnog značaja i slobodu informacija, 12. jul 2013.

01.12.2008.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ocenjuje dve odluke koje je nedavno u kratkom razmaku doneo Ustavni sud Srbije, a povodom prava čije ostvarivanje štiti Poverenik, kao veoma važne za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamčenih ljudskih prava. Poverenik je izrazio zadovoljstvo zbog toga što se odlukama afirmišu stavovi na kojima poverenik insistira od početka primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je naglasio i sledeće:

„Prva odluka Ustavnog suda Srbije, po ustavnoj žalbi (TV B92) odnosi se na pravo na pristup informacijama i tajnost podataka, posebno je značajna zbog toga što se, iako se u dispozitivu pominje samo pravo na pravično suđenje, u obrazloženju, Sud ekspilicitno osvrće na suštinu prava na pristup informacijama kao osnovnog prava, pozivajući se i na presude ESLjP, obavezu organa da u svakom slučaju ceni sukobljene interese kako bi se ograničenje ostvarivanja prava svelo na najmanju moguću meru, ako je uopšte neophodno ograničenje.

Posebno je važan deo: „Ustavni sud ocenjuje da „neophodnost u demokratskom društvu” predstavlja faktičko pitanje koje se mora ceniti u svakom konkretnom slučaju. Iz toga sledi da činjenica da je neki dokument formalnopravno klasifikovan kao strogo poverljiv dokument, nije dovoljna da se odbije pristup javnosti, već je potrebno da se iza klasifikacije krije interes koji treba štititi, a koji je u konkretnom slučaju pretežan u odnosu na pravo javnosti da zna.”

Odluka je dostupna na sajtu Poverenika u rubrici „Naslovna – pristup informacijama – odluke domaćih sudova – tajnost dokumenta – informacije”, i preko linka http://www.poverenik.rs/images/stories/stavovi-i-misljenja/odluke-domacih-sudova/uz-18232010.pdf .

Druga odluka, povodom Predloga za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama koji su zajedno podneli Zaštitnik građana i Poverenik, a kojim je osporavana i ustavnost Zakona o VBA i VOA, o čemu je Sud već doneo odluku, je bitna ne samo kao doprinos zaštiti ljudskih prava već i zato što otvara nekoliko pitanja, ne samo u vezi sa pravom na zaštitu podataka o ličnosti, već i sa odnosom Ustava i međunarodnih propisa i prakse (konkretno prakse država u pogledu ostvarivanja prava prema Еvropskoj кonvenciji), zaključujući, između ostalog da se Ustavom Srbije, povodom zaštite tajnosti pisama i sredstava opštenja, “obezbeđuju viši standardi zaštite nepovredivosti ….od onih koji su predviđeni međunarodnim aktima”. Ako je u određenim slučajevima država već zajamčila garancije koje nešto obezbeđuju iznad međunarodnih standarda onda ima i obavezu da te garancije i ostvaruje.

Odluka je dostupna na sajtu Poverenika u rubrici „Naslovna – zaštita podataka –praksa – odluke Ustavnog suda Srbije”, i preko linkahttp://www.poverenik.rs/images/stories/praksazastita/Odluke-Ustavnog-suda/IUz12452010.pdf . ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>