OKRUGLI STO PUTEVI I STRANPUTICE PRAVNE DRŽAVE U SRBIJI: PODELA VLASTI

OKRUGLI STO PUTEVI I STRANPUTICE PRAVNE DRŽAVE U SRBIJI: PODELA VLASTI

Fondacija Konrad Adenauer (KAS), u saradnji sa Fakultetom za evropske pravno-političke studije (FEPPS) iz Novog Sada i uz podršku YUCOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, organizuje u okviru serijala pravno-političkog dijaloga „Putevi i stranputice pravne države u Srbiji“ u

ponedeljak, 27. oktobra 2014, od 17h do 19h
na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, FEPPS, Novi Sad skup na temu:
„USTAVNO PITANJE“

Detaljnije