Autorski članci

Prof. dr Milan Jovanović, Fakultet političkih nauka, “Mišljenje Venecijanske komisije o Ustavu Srbije”, Fakultet političkih nauka, godišnjak, 2007.

 

Ljuba Slijepčević, Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, “Zaštita prava na suđenje u razumnom roku”

 

Dr. Bosa Nenadić, “Ustavna žalba kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u Republici Srbiji”, 2010.

 

Prof. dr Stevan Lilić, “Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2008.

 

Prof. dr Marijana Pajvančić, “O sudskoj vlasti u ustavnom sistemu Srbije u kontekstu međunarodnih standarda”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 3/2011

 

Prof. dr Milan Jovanović, “Oblici direktne demokratije – narodna inicijativa i referendum”, Srpska politička misao, broj 43/2011

 

Miodrag Radojević, Institut za političke studije, “Dve decenije ustavnosti u Srbiji – ustavi u vanrednom stanju (1990-2010)”, Politička revija, broj 2/2012

 

Prof. dr Bogoljub Milisavljević, “Načelo podelo vlasti u Ustavu i ustavnoj praksi Republike Srbije”, Pravni zapisi 1/2012

 

Dragan Trailović, Institut za političke studije, “Politička institucija predsednika Republike Srbije u sistemu vlasti Srbije”, Politička revija, broj 3/2012

 

Aleksandar Martinović, “Pravna zasnovanost akata Vlade i akata raspolaganja u sistemu javnog prava Republike Srbije”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, broj 138, 2012.

 

Danilo Stevandić, “Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije”, Pravni zapisi, 2/2012

 

Doc. dr Slobodan P. Orlović, “Ustavni položaj Vlade Mađarske i Vlade Srbije”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, broj 3/2012

 

Prof. dr Ratko Marković, “Ustav Republike Srbije iz 2006. – kritički pogled”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/2006

 

Draško Đurović, “Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava u pravnom poretku Republike Srbije”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 2/2009

 

Nataša Rajić, “Instrumenti kontrole vlasti tokom vanrednog stanja na primeru Ustava Republike Srbije iz 2006. godine”